Autoritatea abilitată cu funcții de protecție a consumatorilor în Republica Moldova: Agenția pentru Protecția Consumatorilor.

Adresa: mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 78
Codul poștal: MD-2012
Telefon: +373 22 501-980
Fax: +373 22 501-981
E-mail: consumator@apc.gov.md
Website: www.consumator.gov.md

 APC

Examinarea reclamației se efectuează la prezentarea bonului de casă, sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.